2021. un 2022. gadi ir vēsturiski un politiski nozīmīgi Latvijas un Čehijas attiecībās. Tie iezīmē Latvijas un Čehijas diplomātisko attiecību simtgadi. Čehoslovākija Latviju atzina de iure 1921. gada 29. decembrī, par to notu Latvijai iesniedzot 1922. gada 5. janvārī. Atzīmējot mūsu valstu attiecību simtgadi, vēstniecība ir izveidojusi digitālo platformu.

Platformas sadaļās „De iure”, „Politiskais dialogs”, „Drošība un aizsardzība”, „Kultūra un izglītība”, „Latvieši Čehijā”, „Čehu-latviešu biedrība” atradīsiet spilgtākos notikumus un faktus, vēstures, foto liecības, video, kas raksturo mūsu valstu attiecības simts gadu laikā.

Sadaļa „Čehijas-Baltijas gadsimts” Iepazīstina ar 100 gadu diplomātiskajām attiecībām starp Latviju, Igauniju, Lietuvu un Čehiju. Tajā ir atspoguļota Baltijas valstu vēstniecību Čehijā veidota izstāde, kura tika atklāta Prāgā, 21. oktobrī.

Digitālās platformas tapšana nebūtu iespējama bez mūsu draugiem, kolēģiem, sadarbības partneriem. 

Tāpēc īpašu paldies vēlamies pateikt:

Lubošam Švecam, Ivetai Šķiņķei,  Meldrai Usenko, Pēterim un Brigitai Zvaguļiem, Pāvelam Štollam, Argitai Daudzei, Kasparam Ozoliņam, Albertam Sarkanim, Janai Hinkovai, Dzintaram Skarbovskim, Zanei Pērkonei, Kristīnei Antei,
Dainai Lasmanei, Vitai Lauvai,

Kārļa Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko studiju institūtam, Latvijas Nacionālajam arhīvam, uzņēmumam „Tilde”, Čehijas Aizsardzības ministrijai, Čehijas vēstniecībai Latvijā, folkloras grupai „Krusa”.

Vēlot, lai nākamie simts gadi Latvijas un Čehijas attiecībās būtu tikpat bagātīgi,

Vēstniece Gunta Pastore

Prāgā 2021. gada oktobrī.