Latvieši Čehijā

Čehijas latvieši Prāgā pulcējas gan Latvijas Valsts svētku, gan latviešu gadskārtu svinībās, gan vēlēšanu dienās, gan vienkārši sanāk kopā. Latviešu diasporas Čehijā kopā sanākšanas pirmsākumi saistās ar 1995. gadu, kad „Radio Brīvā Eiropa”/„Radio Brīvība” no Minhenes pārcēlās uz Prāgu.

Latvieši Čehijā „Radio Brīvā Eiropa” laikos

Radio Latviešu redakcijas vadītājs, pazīstamais trimdas politiskais un sabiedriskais darbinieks Uldis Grava bija iniciators LAČUS (Latvieši Čehijā un Slovākijā) dibināšanai 1995. gada 18. novembrī.  Par tās vadītāju kļuva Jānis Lejnieks. Organizācija pastāvēja no ziedojumiem Brīvības fondā. LAČUS apvienoja radio strādājošos latviešus, cieši sadarbojoties ar vēstniecību. Kopā tika svinēti Valsts svētki, Lieldienas, Jāņi u. c., braukts ekskursijās pa Čehiju. Radio Latviešu redakcija līdz ar citu tautu redakcijām darbu Prāgā pārtrauca 2004. gadā.

Foto no „Radio Brīvā Eiropa” redakcijas laikiem 2003. gadā. 

No kreisās: Pāvils Brūvers, Dainis Mjartāns, Inese Zinovska, Maruta Kārklis, Āris Jansons,

Pēteris Zvagulis, Valdis Labinskis.

Pētera Zvaguļa privātais arhīvs.

LAČUS organizējas

Latviešu apvienības LAČUS sarīkojumi saistīja ne tikai Prāgas, bet arī tālāk dzīvojošos tautiešus. Savu 1995. gada sapulci apvienība noturēja bijušā Čehoslovākijas parlamenta ēkā, kur tolaik bija pārcēlusies „Radio Brīvā Eiropa”/„Radio Brīvība” redakcija.

Brigitas Zvagulis privātais arhīvs.

Latviešu draudze Čehijā

Latviešu draudze no 1995. gada pulcējās Sv. Mārtiņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā Prāgā. Draudzes dibinātājs un ilggadējais mācītājs bija Pāvils Brūvers. Viņš bija arī aktīvs radio darbinieks un cilvēktiesību aizstāvis. Draudze pārtrauca darboties 2005. gadā, kad Pāvils Brūvers pārcēlās uz dzīvi Latvijā.

Latvieši Čehijā pēc Ziemassvētku dievkalpojuma Sv. Mārtiņa baznīcā Prāgā 2003. gada decembrī. Pētera Zvaguļa privātais arhīvs.
Prāgas latviešu luterāņu draudze Sv. Mārtiņa baznīcā
2000. gadā. Pētera Zvaguļa privātais arhīvs.

Čehijas latvieši Prāgā pulcējas gan Latvijas Valsts svētku, gan latviešu gadskārtu svinībās (Meteņos, Lieldienās, Jāņos, Miķeļos un Ziemassvētkos), gan vēlēšanu dienās, gan vienkārši sanākuši kādā restorānā vai krogā, lai iepazītos un papļāpātu. 

Gadskārtu pasākumu neatņemama sastāvdaļa ir pašu sarūpēti tradicionālie latviešu ēdieni — speķa pīrāgi, ķimeņu siers, rupjmaizes kārtojums, rasols, plātsmaize, kliņģeri un citi gardumi.

Latviešu folkloras grupa Čehijā „Krusa”

Latviešu folkloras grupa „Krusa” Čehijā pastāv jau sešus gadus. Grupa radās, apvienojoties Prāgā dzīvojošām latvietēm ar latviešu valodu apguvušām čehietēm, kuras ilgojās pēc kopā dziedāšanas latviešu valodā un vēlējas uzturēt dzīvu kultūras saikni ar Latviju.

18. novembra svinības

 Foto: Latvijas vēstniecība Čehijā.

Sv. Mārtiņa baznīcā. 1996. gada 17. novembris.
Sv. Mārtiņa baznīcā.
1996. gada
17. novembris.
2019. gada novembris.
2021. gada 20. novembris.

Līgo svētki vēstniecībā

 Foto: Latvijas vēstniecība Čehijā.

2007. gada 21. jūnijs.
2021. gada 19. jūnijs.

Ziemassvētku svinības vēstniecībā

2005. gads. Foto: Latvijas vēstniecība Čehijā.
2006. gads. Brigitas Zvagules privātais arhīvs.
2020. gads. Foto: Latvijas vēstniecība Čehijā.

Saeimas vēlēšanas 2018. gadā

Latvieši Čehijā pie vēstniecības ēkas, Saeimas vēlēšanās 2018. gadā.

Dzintara Skarbovska privātais arhīvs.

Latviešu Čehijā „Facebook” grupa

Kopš 2014. gada sabiedriskajā tīklā „Facebook” ir izveidota grupa „Latvieši Čehijā”, kurā latvieši var apmainīties ar pieredzi par dzīvi Čehijā, kā arī sniegt padomus un ieteikumus dažādos sadzīviskos gadījumos. Grupa lieliski kalpo arī kā platforma pasākumu rīkošanai. Grupas biedri ne tikai aktīvi piedalās Latvijas vēstniecības Čehijā rīkotajos pasākumos, bet arī paši rīko pasākumus gan sadarbībā ar vēstniecību, gan arī ārpus vēstniecības.

 

„Prāgas riekstkoži”

Prāgas latvieši ar panākumiem piedalījās prāta speļu turnīrā „Cietie rieksti latviešiem pasaulē.”  „Prāgas riekstkoži” goda raksts 2020. gada novembrī.